top of page

O NAMA

AMD REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije osnovano je 2014. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt - 14/26096 - 4. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn.

 

Osnivači društva su:

 

 

Mirela Glavota, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev. posjeduje certifikat ovlaštenog revizora i certifikat ovlaštenog računovođe. Ima sedamnaestgodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima iz područja računovodstva i financija, te rada na radnom mjestu savjetnik-urednik iz područja računovodstva i financija u jednoj od vodećih konzultantskim kuća u RH. Autor je brojnih članaka vezanih za poslovanje neprofitnih organizacija objavljenih u časopisima i knjigama od strane nakladničko-konzultantskog društva RRIF-plus d.o.o, Zagreb. Osim navedenog, sudjeluje u praćenju i svih ostali računovodstvenih i poreznih aktualnosti. Predavač je na brojnim seminarima i radionicama vezanih za aktualnosti u poslovanju neprofitnih i proračunskih pravnih osoba. Izabrana u zvanje predavača od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Predavač na RRIF visokoj školi i nositelj kolegija „Računovodstvo neprofitnih organizacija“

Mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovl. rač. i porezni savjetnik ima četrnaestgodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima iz područja računovodstva i financija, te rada na radnom mjestu savjetnik-urednik iz područja računovodstva, revizije i financija u jednoj od vodećih konzultantskim kuća u RH. Autor brojnih članaka vezanih za računovodstvo, reviziju, financije i poreze u časopisima i knjigama od strane nakladničko-konzultantskog društva RRIF-plus d.o.o, Zagreb. Sudjeluje u praćenju svih računovodstvenih i poreznih aktualnosti. Predavač na brojnim seminarima i radionicama vezanih za računovodstveno reviziju i financije. Izabrana u zvanje predavača od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  Predavač na RRIF visokoj školi i nositelj kolegija „Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkih društva“

bottom of page