top of page
Izjava o politici zaštite privatnosti osobnih podataka za AMD REVIZIJA d.o.o.

AMD REVIZIJA d.o.o. OIB: 89783285350 sa sjedištem u Zagrebu, Bednjanska ulica 8A (dalje u tekstu: AMD REVIZIJA d.o.o.) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka. Politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema podacima koje AMD REVIZIJA d.o.o. prikuplja prilikom obavljanja revizijskih, računovodstveno-knjigovodstvenih i drugih usluga prema svojim klijentima i poslovnim suradnicima.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). AMD REVIZIJA d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika svojih usluga na način da ih korisnici usluga izričito i dobrovoljno, pisanim putem, daju prilikom korištenja usluga u AMD REVIZIJA d.o.o., čime pristaju na njihovo korištenje.

Osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanike.

 

Korištenje i otkrivanje osobnih podataka

 

AMD REVIZIJA d.o.o. će koristiti osobne podatke isključivo na način i u svrhu koja je navedena u Ugovoru sa klijentima i poslovnim partnerima s kojim AMD REVIZIJA d.o.o. iste sklapa.

AMD REVIZIJA d.o.o. će koristiti osobne podatke klijenata i poslovnih partnera u svrhu identifikacije, komunikacije, informiranja, te izvršavanja svojih zakonskih obveza.

AMD REVIZIJA d.o.o. neće učiniti na bilo koji način dostupnima podatke klijenata i poslovnih partnera trećim osobama. Zaposlenici AMD REVIZIJA d.o.o. i izvršitelj obrade podataka obvezni su poštivati povjerljivost podataka klijenata i poslovnih partnera i pridržavati se općih akata AMD REVIZIJA d.o.o.

 

Ažuriranje osobnih podataka

 

AMD REVIZIJA d.o.o. je obvezan poštivati povjerljivost podataka. U slučaju promjene osobnih podataka molimo klijente i poslovne partnere da o promjenama obavijeste AMD REVIZIJA d.o.o. kako bi se osobni podaci ispravili ili ažurirali.

Klijenti i poslovni partneri AMD REVIZIJA d.o.o. koji ne žele primati obavijesti AMD REVIZIJA d.o.o.- a na e-mail adrese mogu se odjaviti od primanja obavijesti sljedeći upute na zaprimljenoj e-mail poruci koja sadrži obavijesti o novim uslugama i proizvodima.

 

Prava ispitanika

 

Ispitanik ima posebice pravo na pristup njegovim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Automatsko bilježenje podataka

 

Pristupom mrežnim stranicama AMD REVIZIJA d.o.o. bilježe se automatski opće informacije koje nisu osobne (broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledavan sadržaj). Te se informacije koriste kako bi AMD REVIZIJA d.o.o. procijenio privlačnost svojih mrežnih stranica te unaprijedio sadržaj i funkcionalnost stranica.

 

Sigurnost podataka

 

AMD REVIZIJA d.o.o. ulaže velike napore te upotrebljava tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, pri čemu su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa te neovlaštenog izdavanja.

Radi sigurnosti podataka na mrežnim stranicama računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlašten pokušaj izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji izmjene podataka na mrežnim stranicama AMD REVIZIJA d.o.o. strogo su zabranjeni.

 

Kolačići – Cookies

 

AMD REVIZIJA d.o.o. pridržava pravo koristiti cookije na mrežnim stranicama AMD REVIZIJA d.o.o.

Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao anonimni individualni identifikator, što mrežnim stranicama AMD REVIZIJA d.o.o. omogućava prepoznavanje drugog računala pri sljedećem posjećivanju mrežnih stranica AMD REVIZIJA d.o.o.

Cookie ne sadrži osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koji su se već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja mrežnih stranica AMD REVIZIJA d.o.o.

Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s mrežnih stranica AMD REVIZIJA d.o.o. tako da u izborniku u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

 

Ankete i upitnici

 

Povremeno na našim mrežnim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe AMD REVIZIJA d.o.o. Ako na našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

 

Veze s drugim stranicama

 

Mrežne stranice AMD REVIZIJA d.o.o. mogu sadržavati veze s drugim mrežnim stranicama izvan AMD REVIZIJA d.o.o., a na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Kad napuštate mrežne stranice AMD REVIZIJA d.o.o. molimo da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na drugim mrežnim stranicama koje prikupljaju osobne podatke.

 

Promjene izjave o politici zaštite privatnosti

 

Svaka promjena izjave o politici zaštite privatnosti bit će donesena i objavljena na način kao i izjava o politici zaštite privatnosti.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

AMD REVIZIJA d.o.o.
Bednjanska ulica 8A,
10000 ZAGREB
Hrvatska
amd.revizija@gmail.com (Službenik za zaštitu osobnih podataka)

 

U Zagrebu, 24.05.2018. godine

Zadnja izmjena 18.01.2024. godine

           

                                                                                                                                                            AMD REVIZIJA d.o.o.

Pravila privatnosti - Opširniji tekst:

bottom of page