top of page

USLUGE

AMD REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije pruža Vam usluge:

Revizije

 

Ispitivanjem financijskih izvještaja, podataka o poslovanju, poslovnih knjiga i drugih dokumenata klijenata dajemo pouzdano mišljenje o ekonomskom i financijskom položaju klijenta.

 

S područja financija i računovodstva
 

Kvalitetno vođenje financija i rađunovodstva omogućuje donošenje pravovremenih odluka i postizanje najoptimalnijih rezultata u suvremenim uvjetima poslovanja obilježenim stalnim promjenama te ubrzanim protokom kapitala, usluga, proizvoda i ljudi. 

Financijskih analiza i kontrola

 

Financijskom analizom i kontrolom utvrđuje se uspješnost poslovanja te osnovni problemi u poslovanju (poput problema nemogućnosti naplate potraživanja, sporogobrtaja zaliha, nelikvidnosti).

Poreznog i ostalog savjetovanja

 

Porezno savjetovanje je pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu poreznih propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i drugih propisa koji su vezani uz poreznu problematiku. Pod time podrazumijevamo i davanje savjeta o poreznim pitanjima te izradu poreznih prijava.

 

Procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza

 

Procjenjivanje vrijednosti poduzeća, imovine i obveza podrazumijeva utvrđi­vanje knjigovodstvene, tržišne, zamjenske, likvidacione i poslovne vrijednosti poduzeća, imovine i obaveza na osnovu vjerodostojne dokumentacije, fizičke sposobnosti predmeta procjene i budućih novčanih primitaka i izdataka. Osnovno načelo procjene ekonomske vrijednosti jest, da pravna osoba, imovina te obaveza imaju ekonomsku vrijednost, ako stvaraju ekonomske učinke. 

​Sudskog vještačenja

 

Suradnja sa sudom i angažman od strane suda. Angažiranjem vještaka dobivate komunikaciju "licem u lice" sa sudom pri čemu u jednoj osobi možete naći široki, stručni i pouzdani izvor informacija.

Izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata

 

Usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata obuhvaćaju metodologiju:

 

  • planiranje investicijskog projekta;

  • pripremu investicijskog projekta;

  • ocjena investicijskog projekata.

bottom of page